Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Wskazówki realizacji praktyk zawodowych

Podstawa:

Główne dokumenty normatywne

Szczególną uwagę zwróć na art. 236

SPRAWDŹ – link poniżej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655

Szczególną uwagę zwróć na § 11

SPRAWDŹ – link poniżej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000978

 

Wskazówki:

Poniższe wskazówki są tylko informacją opartą o doświadczenia własne.

Miej na uwadze zmienną interpretacje przepisów dlatego kontakt  z COAZ /OAZ  jest priorytetowy.

Obowiązkowo zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami dokumentów normatywnych dotyczących praktyk zawodowych w MON.

Podmioty uprawnione do realizacji praktyk zawodowych to legalnie działający przedsiębiorcy – np. firmy posiadające NIP, REGON, placówki edukacyjne jak szkoły itp.

Nie jest wykluczone, że znajdziesz przyszłe zatrudnienie w Firmie, która przyjmie Cię na praktyki zawodowe. Zadzwoń, zapytaj, zaprezentuj się z najlepszej strony.

Sprawdź oferty stanowisk praktyk zawodowych zamieszczonych w w naszym serwisie – KLIKNIJ TUTAJ

 1. Zapoznaj się z dokumentami normatywnymi dotyczącymi realizacji praktyk zawodowych (ustawa i rozporządzenie powyżej).
 2. Zapoznaj się ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszym dziale.
 3. Skontaktuj się z odpowiednim terytorialnie COAZ, OAZ w celu uzyskania lub potwierdzenia informacji będących w Twoim zainteresowaniu.
 4. Wybierz interesujący Cię legalnie działający podmiot gospodarczy. Daną firmę możesz sprawdzić np. w Ogólnopolskiej Wyszukiwarce Gospodarczej poprzez wpisanie jej nazwy, NIP, Regon, (Pozostałe/Centrum pomocy/przydatne linki).
  1. Uzgodnij stanowisko.
  2. Uzgodnij termin (weź pod uwagę także poniższe informacje uzupełniające)
  3. Uzgodnij zakres działania (obowiązków) na stanowisku.
  4. Skompletuj dokumenty potrzebne do organizacji praktyk. (punkt 5)

5. Złóż za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej wniosek o skierowanie na praktykę zawodową do kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych (Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON)
z dołączonymi:

  1. Oryginał zaświadczenia z instytucji organizującej praktykę zawodową
   o przyjęciu na praktykę wraz z informacją, że praktyka będzie odbywać się tylko na terenie kraju z wyłączeniem jej realizacji w formie on-line (Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania).
  2. Uprzednią, pisemną zgodą dowódcy na odbycie przez żołnierza praktyki zawodowej (Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania).
  3. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej lub decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
  4. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej (Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania).

6. Po otrzymaniu decyzji od DSS kierującej na praktykę zawodową, realizuj praktykę.

7. Po zakończeniu praktyk zawodowych niezwłocznie prześlij za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki do kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych (Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania).

  •  

Informacje uzupełniające / wskazówki

 1. Kultura osobista, wcześniejsze merytoryczne przygotowanie, nie utrudnią kontaktów w sprawach pomocy rekonwersyjnej z COAZ, OAZ, WBE.
 2. Dowódca jednostki wojskowej nie ma obowiązku kierowania żołnierza na praktyki zawodowe.
 3. Uzgodnij termin odbycia praktyk z przełożonym / dowódcą. W wielu przypadkach dowódca nie wydaje zgody na podany we wniosku termin np. z uwagi na okres rozliczeniowy (karta obiegowa). Uzgodnienie terminu  może przyspieszyć uzyskanie zgody na odbycie praktyki zawodowej.
 4. Przemyśl proces organizowania praktyk a w nim złożenie wypowiedzenia i wniosku o praktyki, z uwagi na terminy administracyjne, przesyłanie dokumentów, terminy podejmowania i wydawania decyzji.
 5. Pobierz wyciąg z rozkazu dotyczący odbycia praktyki  zawodowej.
 6. Przed złożeniem wniosku o skierowanie na praktykę, przemyśl kontakt z odpowiednią komórką w DSS w celu ustalenia czy nie trzeba dołączyć do wniosku dodatkowych dokumentów, np.: W czasie pandemii Covid 19 (maj 2020) należało dołączyć dodatkowo do wniosku oświadczenie instytucji przyjmującej na praktykę informujące, że firma nie zawiesiła swojej działalności z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
 7. Przemyśl uzgodnienie z organizatorem praktyki by na zaświadczeniu o odbyciu praktyk zawodowych, umieszczono np. zadania, które wykonywałeś/aś, jakie umiejętności nabyłeś/aś. Taki dokument może stanowić Twoje referencje, być uzupełnieniem np. CV.
 8. Dowódca może w trakcie trwania praktyki zawodowej wystąpić do instytucji organizującej praktykę, w celu zweryfikowania jej realizacji przez żołnierza zawodowego.

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.