Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Jak uzyskać środki?

Zadbaj o swój rozwój w procesie przekwalifikowania do pracy w środowisku cywilnym.

Jesteś uprawniony do pomocy rekonwersyjnej ?

Wykorzystaj przysługujące Ci fundusze.

 

Nie masz pomysłu na siebie ?

Pomożemy w zdobyciu kwalifikacji.

 

Masz plan ?

Umożliwimy rozwinąć skrzydła.

Limity przekwalifikowania zawodowego

Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokości limitów.

Wysokość limitów za przekwalifikowanie zawodowe wynosi – 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił po raz pierwszy z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym:

– po 4 latach służby wojskowej – 100%,

– po 9 latach służby wojskowej –  200%,

– po 15 latach służby wojskowej – 300%

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane następujące koszty:

  1. Przekwalifikowania zawodowego (na terenie kraju), rozumianego jako zmiana posiadanych kwalifikacji zawodowych na inne, celem wykonywania nowego zawodu, nabycia nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskania innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskania certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu.
  2. Przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem.
  3. Zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki    
     zawodowej.

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.