Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Dokumenty do pobrania

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące dokumentów do realizacji pomocy rekonwersyjnej dla uprawnionych oraz w celach poglądowych przykładowe strony źródłowe, z których można je pobrać. 

UWAGA: Dokumenty sugerujemy pobierać ze stron COAZ / OAZ / WBE właściwych terytorialnie, oraz od organu odpowiedzialnego za rekonwersję w danej JW.

Proponujemy także tabelę w programie Excel, pomocną w organizacji i kontroli wykorzystanych środków.

 • Wniosek o pomoc rekonwersyjną żołnierza zawodowego. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Oświadczenie o planowanej dacie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Zaświadczenie dowódcy JW o posiadanej wysłudze lat. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Zgoda dowódcy JW na odbycie przekwalifikowania zawodowego.
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów – praktyki zawodowe.
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów – przekwalifikowanie.
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Wniosek o skierowanie na praktykę zawodową.
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Zaświadczenie instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Zaświadczenie instytucji o odbyciu praktyki zawodowej. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Zgoda dowódcy JW na odbycie praktyki zawodowej. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Wniosek o doradztwo zawodowe. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Zgoda dowódcy na doradztwo zawodowe.
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Rozliczenie funduszy – tabela Excel – przekwalifikowanie.  ( POBIERZ )
 • Wniosek o pomoc rekonwersyjną – żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów – przekwalifikowanie.
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Zadzwoń do właścicwego terytorialnie WBE, COAZ, OAZ, zapytaj czy jest wymagane.
 • Rozliczenie funduszy – tabela Excel – przekwalifikowanie. ( POBIERZ )
 • Wniosek o pomoc rekonwersyjną – małżonek, dziecko. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Zaświadczenie o pobieraniu nauki. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Oświadczenie o stanie cywilnym. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ.
 • Rozliczenie funduszy – tabela Excel – przekwalifikowanie. ( POBIERZ )
 • Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. COAZ zakładka Aktualności.
 • Zaświadczenie instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.
 • Zaświadczenie instytucji o odbyciu praktyki zawodowej. 
  Strona źródłowa do pobrania dokumentu np. OAZ Wrocław.

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.