Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Inni uprawnieni

Podstawa:

Główne dokumenty normatywne

Uprawnionymi do pomocy rekonwersyjnej w zakresie ustalonym wyżej wymienionymi dokumentami normatywnymi są także:

Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego,
który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Wyżej wymienieni mogą korzystać z pomocy o której mowa w ust. 3 Ustawy (doradztwo zawodowe, przekwalifikowanie i pośrednictwo pracy, udzielane przez właściwe organy) bezterminowo na pisemny wniosek.

Wyżej wymienieni uprawnieni kierują wniosek o doradztwo zawodowe bezpośrednio do dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, zwanego dalej „dyrektorem COAZ”, lub kierownika ośrodka aktywizacji zawodowej, zwanego dalej „kierownikiem OAZ”.

 Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego wyżej wymienionym uprawnionym udzielana na pisemny wniosek:

 

Uprawniony małżonek składa wniosek do dyrektora odpowiedniego WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
  2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego
   w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
  3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

Uprawnione dziecko (lub opiekun prawny) składa wniosek do dyrektora odpowiedniego WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego
   w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
  3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
  4. Oświadczenie o stanie cywilnym.
  5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki.
  6. W przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem osiemnastego roku życia, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.