Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Jakie warunki muszę spełnić

Pomoc rekonwersyjna przysługuje uprawnionym na ich wniosek

UPRAWNIENI (w różnym zakresie)

Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego jest udzielana uprawnionemu żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, złożony za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dowódca jednostki wojskowej, przesyła wniosek do dyrektora Wojskowego Biura emertytalnego (WBE) za pośrednictwem dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ) lub kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ).

Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego uprawnionym, o których mowa w lit. b i c, udzielana jest na wniosek skierowany do dyrektora WBE.

Wniosek składa się za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ albo szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.

Wniosek o pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego należy złożyć w terminie do 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do złożenia wniosku.

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.