Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Koszty zakwaterowania

Wyszukiwarka - kursy/szkolenia/praktyki

W ramach realizacji pomocy rekonwersyjnej mogą być także pokrywane koszty przejazdów oraz zakwaterowania (zgodnie z odpowiednimi limitami).

Pokrycie kosztów zakwaterowania

Pokrycie kosztów przysługuje za zakwaterowanie w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej (zgodnie z odpowiednimi limitami).

Warunek:

Przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Wysokość limitów za zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej – do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi, określonego w przepisach
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Około 202,5 zł – pokrywany jest ryczałt na podstawie faktury (marzec 2023 r.)

Faktura za nocleg imienna powinna być wystawiona tylko za nocleg oraz powinna zawierać ilość noclegów.

Faktura nie powinna zawierać informacji o posiłkach, usługach hotelowych.

Różne przykłady

Miejsce realizacji kursu odbywa się powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

Kurs trwa 3 dni szkoleniowe = 1 przejazd oraz 2 noclegi.

Przejazd pojazdem prywatnym.

Zwrot środków za przejazd do wysokości biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej (bilet w jedną stronę wynosi np. 25 zł.)

Jeden przejazd  wówczas wynosi 50 zł.

Zwrot kosztów za zakwaterowanie wg. informacji podanych powyżej.

1 x przejazd = 50 do zwrotu (przyjazd w poniedziałek, wyjazd w środę)

2 x nocleg – do zwrotu 135 x 2 = 270 zł. (zakwaterowanie pon./wt., wt./śr.)

Tankujesz pojazd za minimum wartość biletów, czyli 50 zł.

Pobierz fakturę imienną za paliwo (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rej. pojazdu).

Pobierz fakturę imienną za nocleg, szt. 2.

 

W celu odzyskania środków należy wypełnić:

„Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów”

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.