Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Koszty przejazdów

Wyszukiwarka - kursy/szkolenia/praktyki

Koszty przejazdów

W ramach realizacji pomocy rekonwersyjnej mogą być także pokrywane koszty przejazdów oraz zakwaterowania (zgodnie z odpowiednimi limitami).

Pokrycie kosztów przejazdów

Pokrycie kosztów przejazdów przysługuje za przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej. 

Zwrotu kosztów za przejazdy i zakwaterowanie dokonuje:

  • żołnierzowi zawodowemu, Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,
  • byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.

Warunek:

Przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Pokrycie kosztów przysługuje do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej, z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia.

Przykład – komunikacja publicznaJeden przejazd to podróż tam i z powrotem.

Pokrycie kosztów – 2 klasa pociąg wg. taryfy pośpiesznej.Miejsce realizacji kursu odbywa się powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

Kurs trwa 3 dni szkoleniowe.

Zainteresowany nie korzysta z zakwaterowania.

Komunikacja publiczna (pociąg, autobus, samolot)

Bilet komunikacji publicznej w jedną stronę wynosi np. 25 zł.

Jeden przejazd  wówczas wynosi 50 zł.

3 x przejazd = 150 do zwrotu.

Przykład – pojazd prywatnyJeden przejazd to podróż tam i z powrotem.

Pokrycie kosztów do limitu – 2 klasa pociąg wg. taryfy pośpiesznej.Miejsce realizacji kursu odbywa się powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

Kurs trwa 3 dni szkoleniowe.

Zainteresowany nie korzysta z zakwaterowania.

Przejazd pojazdem prywatnym.

Zwrot środków do wysokości biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej (bilet w jedną stronę wynosi np. 25 zł.)

Jeden przejazd  wówczas wynosi 50 zł.

3 x przejazd = 150 do zwrotu.

Tankujesz pojazd za minimum wartości biletów, czyli 150 zł.

Pobierz fakturę imienną (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rej. pojazdu).

Jeżeli poniesiony koszt za bilety lub paliwo będzie większy niż norma do naliczenia wg. 2 klasy, pociąg wg. taryfy pośpiesznej, wówczas zwrot będzie tylko do kwoty przysługującego limitu.

W celu odzyskania środków finansowych należy wypełnić:

„Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów”

( Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania )

Do oświadczenia należy dołączyć:

–        Oryginały biletów za przejazdy.

–        Oryginały faktur /rachunków imiennych/ za noclegi.

–        Inne dowody finansowe (wymienić jakie np.: faktury /imienne rachunki/ za paliwo zakupione w terminach szkoleń, zjazdów).

–       Harmonogram szkolenia /zajęć/ z określonym terminem i miejscem szkolenia.

–       Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach programowych. 

UWAGA!

Niektóre WBE wymagają złożenia „Oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Zadzwoń i sprawdź we właściwym terytorialnie WBE czy złożyć takie oświadczenie. 

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.