Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Wskazówki uzyskania doradztwa zawodowego

Podstawa:

Główne dokumenty normatywne

Szczególną uwagę zwróć na art. 236

SPRAWDŹ – link poniżej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655

Szczególną uwagę zwróć na § 3

SPRAWDŹ – link poniżej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000978

Wskazówki realizacji doradztwa zawodowego

Poniższe wskazówki są tylko informacją opartą o doświadczenia własne.

Obowiązkowo zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami dokumentów normatywnych dotyczących przekwalifikowania zawodowego w MON.

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego jest realizowana przez udział uprawnionego w zajęciach grupowych lub zajęciach indywidualnych organizowanych przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (COAZ) oraz przez Ośrodki Aktywizacji Zawodowe (OAZ).

  1. Skontaktuj się, sprawdź na stronach COAZ, OAZ możliwości w zakresie doradztwa zawodowego. (Strony COAZ, OAZ – sprawdź w Pozostałe / Centrum pomocy / Dane teleadresowe).
  2. Uzyskaj zgodę dowódcy.
  3. Złóż za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej wniosek o doradztwo zawodowe do odpowiedniego COAZ, OAZ.
  4. Załącz do wniosku uprzednią zgodę dowódcy jednostki wojskowej.
  5. Czekaj na informację o zakwalifikowaniu i terminie realizacji doradztwa.

Informacje uzupełniające / wskazówki

  1. Kultura osobista, wcześniejsze merytoryczne przygotowanie, nie utrudnią kontaktów w sprawach pomocy rekonwersyjnej z COAZ, OAZ, WBE.
  2. Doradztwo zawodowe przysługuje dla żołnierzy z wysługą w zawodowej służbie wojskowej minimum 3 lata.
  3. Dyrektor COAZ oraz kierownicy OAZ przekazują informacje o oferowanych zajęciach w swoich siedzibach, na stronach internetowych, w sieci wewnętrznej oraz za pośrednictwem dowódców jednostek wojskowych.
  4. Dopilnuj umieszczenia odpowiednich punktów w rozkazie, pobierz wyciągi.

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.