Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Wskazówki w zakresie refundacji przekwalifikowania zawodowego

Poprzednia
Następna

Podstawa - rekonwersja dla uprawnionych: Zdjęta 09 kwiecień 2024 JR

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Szczególną uwagę zwróć na art. 236

SPRAWDŹ – link poniżej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655

Sprawdź oferty przekwalifikowania zawodowego zamieszczone w naszym serwisie (kliknij tutaj)

Uzyskanie refundacji kosztów przekwalifikowania wiąże się wyborem odpowiedniego podmiotu, firmy, które przedstawiają ofertę przekwalifikowania zawodowego – np. kursy, szkolenia, studia.

Zwróć uwagę na wybór legalnie działających przedsiebiorców i podmiotów, które prowadzą swoją działalność szkoleniową na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z odpowiednim PKD z działu 85 – edukacja, Krajowy Rejestr Sądowniczy (KRS) wraz  z odpowiednim PKD z działu 85 – edukacja.

Wskazówki uzyskania refundacji

Poniższe wskazówki są tylko informacją opartą o doświadczenia własne.

Proponowany tok postępowania – złożenie wniosku o refundację po zrealizowaniu przekwalifikowania jest jedną z możliwych opcji.

Obowiązkowo zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami dokumentów normatywnych dotyczących przekwalifikowania zawodowego w MON.

Obowiązkowo skontaktuj się z odpowiednim terytorialnie w zakresie wydawania opini dot. Twojego wniosku o pomoc rekonwersyjną COAZ, OAZ, oraz wydającym decyzje WBE.

Miej na uwadze zmienną interpretacje przepisów dlatego kontakt  z COAZ /OAZ / WBE jest priorytetowy.

UWAGA!
Termin złożenia wniosku o przekwalifikowanie zawodowe:
Interpretacja ogłoszona na stronach wybranych OAZ: „Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa jest to data wpływu dokumentów do WBE”.

 1. Zapoznaj się z dokumentami normatywnymi w zakresie pomocy rekonwersyjnej dla uprawnionych (ustawa i rozporządzenie powyżej).
 2. Zapoznaj się ze wskazówkami opisanymi w niniejszym dziale.
 3. Skontaktuj się z COAZ, OAZ odpowiedzialnym terytorialnie za wydanie opinii dotyczącej Twojego wniosku o pomoc rekonwersyjną w celu ustalenia informacji, będących w Twoim zainteresowaniu.
  Pozyskaj ze  strony „Twojego” COAZ / OAZ niezbędne dokumenty do pobrania, mogą się one różnić w zależności od COAZ /OAZ, dopytaj również o załączniki do wniosku o pomoc rekonwersyjną.
 4. Wybierz interesujące Cię przekwalifikowanie realizowane przez legalnie działający podmiot gospodarczy.
 5. Sprawdź firmę, podmiot realizujący przekwalifikowanie w odpowiednim rejestrze np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inne np. KRS lub CEIDG, sprawdź czy firma szkoleniowa posiada PKD z działu 85 – edukacja ( Zobacz zakładkę Pozostałe / Centrum pomocy / Przydatne linki ).
 6. Ustal możliwość wystawienia poniższych dokumentów przez firmę szkoleniową:
  1. Zaświadczenia z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń – oryginał z pieczęcią i podpisem. (wzór – dokumenty do pobrania)
  2. Zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym – oryginał z pieczęcią i podpisem.
  3. Dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania – faktura lub rachunek – oryginał.

7. Ustal z firmą szkoleniową czy ta firma wystawia fakturę, czy jest inny podwykonaca szkolenia. Dane na fakturze muszą być identyczne z danymi na wniosku o pomoc rekonwersyjną.

8. Realizuj przekwalifikowanie, zakończ z wynikiem pozytywnym. 

9. Pozyskaj dokumenty o których mowa w pkt. 6.

10. Złóż za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ albo szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwego dla miejsca zamieszkania wniosek o przekwalifikowanie zawodowe do odpowiedniego Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) z dołączonymi:

  1. Decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
  2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej,
   w tym zawodowej służby wojskowej.
  3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. (wzór – dokumenty do pobrania)
  4. Oryginał faktury, można dołączyć potwierdzenie przelewu.
  5. Zaświadczenie o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego
   z wynikiem pozytywnym – oryginał z pieczęcią i podpisem.
  6. Zapytaj w COAZ / OAZ czy wymagane są inne załączniki np. oświadczenie o korzystaniu z pomocy rekonwersyjnej – do zapoznania np. na stronie OAZ Gdynia).

11. Czekaj na decyzję od WBE.

Informacje uzupełniające / wskazówki

 1. Kultura osobista, wcześniejsze merytoryczne przygotowanie, nie utrudnią kontaktów w sprawach pomocy rekonwersyjnej z COAZ, OAZ, WBE.
 2. Zwrotu kosztów przekwalifikowania (kurs, szkolenia, studia,) dokonuje dyrektor WBE.
 3. Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do złożenia wniosku (do 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej).
 4. Wniosek do WBE zawiera rubrykę – uzasadnienie wyboru rodzaju oczekiwanej pomocy – to motywacja, którą kierujemy się do nabycia kompetencji potrzebnych do przyszłej pracy na danym stanowisku. 
 5. Inna rubryka to – informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej – sprawdź, dopytaj w COAZ / OAZ czy wymagają załącznika.
 6. Dane na fakturze za przekwalifikowanie powinny być identyczne z danymi na wniosku np. nazwa przekwalifikowania, nazwa ośrodka szkolenia itp.
 7. W momencie składania wniosku warto pozyskać potwierdzenie złożenia wniosku.
 8. Koszty przejazdów pokrywane są z innej puli niż limit przysługujący na przekwalifikowania. (30 noclegów i 20 przejazdów)
 9. Przedstawiona procedura – złożenie wniosku o refundację po odbyciu przekwalifikowania, została zaprezentowana z uwagi na sprawny proces refundacji. Dokumenty przesyłane są jednorazowo w komplecie. Nie trzeba dosyłać części dokumentów. Ważnym elementem jest jednak dokładne sprawdzenie legalnego podmiotu gospodarczego pod kątem uprawnień do realizacji szkolenia.
 10. Przemyśl założenie segregatora z dokumentami dotyczącymi pomocy rekonwersyjnej (wnioski, zaświadczenia, certyfikaty, decyzje, inne).

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.